Thước đo kỹ thuật số Ozgenc DC-300

˄
  • Thumbnail 1
  • Thumbnail 1
  • Thumbnail 1
  • Thumbnail 1
  • Thumbnail 1
˅

Tính năng

 

Thước đo kỹ thuật số DC300 được cố định vào cạnh phải của máy cắt để giúp đạt được độ chính xác một cách dễ dàng hơn. Chỉ cần nhập chiều dài mong muốn vào màn hình, khối đo của thước sẽ tự động di chuyển đến vị trí được yêu cầu.

Thông số kỹ thuật

 

  • Độ chính xác: 0.1 mm
  • Chiều dài: 3 m
  • Màn hình cảm ứng
  • Thiết kế trực quan dễ sử dụng

Video